Na pewno wiesz już jak korzystać ze zmiennych w JavaScript. Jeżeli nie, odsyłam Cię do pierwszego wpisu. Dzisiaj nieco przybliżę Wam temat zmiennych lokalnych i globalnych, czyli inaczej zmiennych o zasięgu lokalnym/globalnym oraz wyjaśnię, dlaczego nie warto pomijać słówka var przy ich deklarowaniu. Let’s go!

Let i const

W standardzie ECMAScript 2015 (ES6) dodano 2 nowe słówka kluczowe służące do deklarowania zmiennych. Rzecz jasna mam na myśli let i const. Jaka jest różnica między nimi, a var? Otóż let i const w przeciwieństwie do var nie podlegają hositingowi. Muszą także zostać zdefiniowane od razu po zadeklarowaniu. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca:

const pi;
pi = 3.14;

console.log(pi)

Temat let i const został szerzej opisany na blogu DevEnv, do którego Cię odsyłam.

Ustalanie zakresu zmiennej poprzez funkcję

Banalny przykład. Stwórzmy prostą funkcję, a wewnątrz niej umieśćmy zmienną o nazwie lokalna. Na samej górze kodu znajduje się zmienna o zasięgu globalnym, dlatego, że nie znajduje się wewnątrz żadnej funkcji.

const globalna = "Zakres globalny";

function prostaFunkcja() {
  const lokalna = "Zakres lokalny";
}

Rozumiecie różnicę? Zmienna lokalna jest na potrzeby danego kawałka kodu, natomiast zmienna globalna jest potrzebna w całym kodzie. Sprawdźmy, czy aby na pewno wszystko się zgadza. Wywołajmy do konsoli obydwie zmienne.

console.log(globalna);
console.log(lokalna);

Wynik? W konsoli pojawił się błąd, ale to oznacza, że wszystko jest w porządku. Nie możemy pobrać zmiennej lokalnej poza funkcją, w której się znajduje, bo według JS taka zmienna nie jest zdefiniowana.

Konsola JSBin.com Podgląd konsoli po wywołaniu zmiennej lokalnej i globalnej

A gdyby pominąć słowo kluczowe?

W pierwszym wpisie wspomniałem, że niekorzystanie ze skrótu od variable może przysporzyć nam nieco problemów.  Tak będzie również i w tym przypadku. Usuńmy przy zmiennej lokalnej słowo “var”, wywołajmy ją i ponownie wynik wyślijmy do konsoli.

const globalna = "Zakres globalny";

function prostaFunkcja() {
 lokalna = "Zakres lokalny";
}
prostaFunkcja();

console.log(globalna);
console.log(lokalna);

Efekt? No po prostu zmienna lokalna jest widoczna poza funkcją, w której ją zadeklarowaliśmy.

Konsola JSBin.com Podgląd konsoli po wywołaniu dwóch zmiennych

Strict mode

Pomijanie słowa var zaburza strukturę kodu, ponieważ zmienne zadeklarowane w funkcji będą możliwe do odczytu i wykorzystania poza nią. Sensownym rozwiązaniem jest skorzystanie ze strict mode. Spowoduje to, że zmienne zadeklarowane bez słówka var np. w funkcji będą dostępne tylko w jej obrębie.

function test () {
 // Zadeklarowanie użycia strict mode
 'use strict';
 return pi = 3;
}
test();
alert(pi);

Czym jest hoisting?

Hoisting, czyli z j. angielskiego podnoszenie. Nazwa doskonale opisuje to, co ten hoisting właściwie robi. W teorii JavaScript wyszukuje wszystkie funkcje, zmienne i przenosi je na samą górę kodu. W praktyce chodzi o to, że możemy skorzystać z danej funkcji wcześniej, niż ją zdefiniujemy, bo hoisting spowoduje, że finalnie funkcja będzie w kodzie wyżej niż deklaracja jej użycia.

Aby pokazać, jak działa hoisting, za pomocą JS napiszę funkcję, która poda Wam informacje nt. bloga. Na początku kodu ją wywołam, a później zapiszę, co ma robić. Jeżeli nie wiesz, co robi poniższy kod - koniecznie przeczytaj pierwszy wpis na blogu, w którym piszę nieco więcej o funkcjach.

blogInfo();

function blog() {
 const name = "JavaScript w 60 dni";
 const url = "https://endfront.pl";
 const author = "Kacper Stawinski";

 console.log("Znajdujesz sie na blogu " +name+ ", do ktorego prowadzi link " +url+ ". Autorem projektu jest " +author+ ".")
}

Wynik w konsoli:

Konsola JSBin.com Informacje o blogu w konsoli po wywołaniu funkcji blogInfo()

Wszystko działa jak należy. Nie mamy żadnych błędów typu blogInfo is not defined. Działanie hoistingu spowodowało, że przeglądarka najpierw dostała informacje jak działa funkcja, a później prośbę o jej wywołanie.

Hoisting, a let i const

Warto pamiętać, że zmienne zadeklarowanie przy użyciu let lub const nie podlegają hoistingowi. W przypadku wywołania zmiennej przed jej zadeklarowaniem - przeglądarka rzuci błąd undefined.

function test () {
 console.log(pi);
 const pi = 3.14;
}
test();

Podsumowanie #002

Było trochę teorii i trochę praktyki. Z wykorzystaniem funkcji pokazałem, dlaczego nie warto rezygnować ze słówka var przy tworzeniu zmiennych. Wspomniałem również o hoistingu, o którym więcej możecie przeczytać w dokumentacji MDN. Kolejny wpis niebawem, będzie trochę o przechowywaniu większej ilości danych. Ktoś doświadczony domyśla się o co chodzi? 🙂