Fat arrow functions, czyli grube funkcje strzałkowe to w dużym uproszczeniu skrócone wersje wyrażeń funkcyjnych przypisanych do zmiennych. Funkcje strzałkowe – jak dla mnie – oferują zdecydowanie przystępniejszą składnię. Istnieje jednak mała pułapka, na którą trzeba uważać – mowa o zakresie this.

Różnice w składni funkcji strzałkowej

Stworzę teraz na 2 sposoby najbardziej podstawową funkcję, która zwróci mi string „Hello, world!”.

Funkcja anonimowa przypisana do zmiennej:

const hello = function () {
 return "Hello, world!";
}

Funkcja strzałkowa:

const world = () => "Hello, world!";

Jest różnica, prawda? Nie podaliśmy żadnych parametrów, dlatego nawiasy pozostają puste. Po wywołaniu obu funkcji oraz wrzuceniu ich do konsoli otrzymujemy zdublowany tekst: „Hello, world!”.

Przekazywanie parametrów do funkcji strzałkowej

W nawiasach zapisujemy nazwy przekazywanych parametrów. W przypadku, gdy chcemy przekazać 1 parametr możemy pominąć nawiasy. Jeżeli nie przekazujemy żadnych parametrów bądź przekazujemy więcej niż 1 parametr, nawiasy okrągłe są konieczne.

Tak więc:

// Funkcja strzałkowa bez parametrów
() => {};

// Jeden parametr
(a) => {};
a => {};

// Więcej niż jeden parametr
(a, b) => {};

Stworzyłem funkcję dodaj, której zadaniem jest dodanie do siebie dwóch podanych liczb. Po wywołaniu (z parametrami x=3, y=10) i wrzuceniu do konsoli, otrzymujemy poprawny wynik: 13.

Domyślne parametry

Dzięki ECMAScript 2015 ustawianie domyślnych parametrów funkcji jest banalnie proste. Oczywiście, można skorzystać z operatora typeof i porównania za pomocą instrukcji warunkowej, ale skoro możemy zrobić to prościej – dlaczego nie?

const about = (imie="Jan", age=10) => `Imię to ${imie}, wiek jest rowny ${age}`;
// => "Imię to Jan, wiek jest rowny 10

Blok instrukcji

Chcąc, aby nasza funkcja strzałkowa robiła cokolwiek więcej, niż tylko zwracała dane, musimy zawrzeć jej ciało w nawiasach klamrowych.

const min = (a, b) => {
  if(a>b) {
    return `Najmniejsza liczba z podanych jest równa ${b}`;
  } else if (b>a) {
    return `Najmniejsza liczba z podanych jest równa ${a}`;
  } else if (a === b) {
    return 'Podane liczby są równe';
  }
}

console.log(min(10, 5));
// => "Najmniejsza liczba z podanych jest równa 5"

Zwracanie wartości, a blok instrukcji

Warto pamiętać, że w przypadku zastosowania bloku instrukcji, musimy sami skorzystać z polecenia return.

// tak NIE robić
const about = (name) => {`Imie: ${name}`};
const about = (name) => {
  `Imie: ${name}`
};

// tak robić
const about = (name) => {return `Imie: ${name}`};
const about = (name) => {
  return `Imie: ${name}`
};

Zmiana kontekstu this

We wpisie „Tworzenie obiektów w JavaScript” pisałem o funkcji wewnątrz obiektu (krócej: o metodzie). Do opisania siebie za pomocą obiektu użyłem operatora this, który powinien odwołać się do obiektu i wskazanych wartości. Odwołał się, dane zostały poprawnie podstawione, wszystko działa. A jak będzie to wyglądało w przypadku funkcji strzałkowych?

Metoda about zapisana za pomocą zwykłej funkcji:

const me = {
  name: "Adam",
  age: 10,
  about: function() {
    return `Jestem ${this.name}, mam ${this.age} lat.`;
  }
};

console.log(me.about());

Wynik: „Jestem Adam, mam 10 lat.”. Wszystko jest okej. A stwórzmy w metodzie about funkcję strzałkową:

const me = {
  name: "X",
  age: 10,
  about: () => `Jestem ${this.name}, mam ${this.age} lat.`
};

console.log(me.about());

Wynik: „Jestem , mam undefined lat.”. Coś jest nie tak? Zależy z której strony na to spojrzeć ;) Jest to spowodowane tym, że operator this w funkcjach strzałkowych ma kontekst zewnętrzny, czyli nie wskazuje na miejsce, w którym został wywołany, a kieruje do obiektu window. Wykorzystanie jej w tym przypadku nie ma sensu i warto powrócić do zwykłej funkcji.

Gdyby stworzyć zmienne globalne name oraz age, funkcja strzałkowa pobrałaby z nich dane i wszystko teoretycznie byłoby w porządku.

Podsumowanie

Funkcje strzałkowe to całkiem ciekawy temat, choć na pierwszy rzut oka nie taki prosty. Na pewno pojawią się jeszcze wpisy na ten temat. Tradycyjnie zapraszam do obserwowania fanpage bloga.