Wielokrotnie na grupach związanych z językami HTML czy CSS napotykałem pytania dotyczące tzw. theme switchera. Jego zadanie to — zależnie od ustawienia użytkownika — serwowanie mu odpowiedniej wersji kolorystycznej strony. Rozwiązanie jest wbrew pozorom bardzo proste.

Logika skryptu

Przed rozpoczęciem kodowania warto byłoby zastanowić się, jak zaimplementować tę funkcję. Możemy bawić się w podpinanie/odpinanie różnych arkuszy ze stylami, jednak istnieje dużo prostszy sposób:

 • metoda toggle() do manipulowania klasami znacznika body,
 • przygotowanie dwóch wersji kolorystycznych za pomocą odpowiedniej klasy (na potrzeby artykułu przyjmimy: .dark), checkbox/switch button w HTML-u. Po zmianie wartości następuje uruchomienie funkcji switchTheme(), która ma na celu dodanie/usunięci klasy .dark, co spowoduje zastosowanie odpowiednich stylów.

Style CSS dla obu wersji kolorystycznych

Na samym początku warto przygotować sobie plik .css ze stworzonymi już stylami dla obydwóch wersji strony. Zalecam skorzystanie z dowolnego preprocesora CSS (np. SCSS). Nie jest to niezbędne, ale zdecydowanie ułatwi przygotowywanie takiego arkusza.

CSS:

body {
  background: #fff;
  color: #000;
}
body.dark {
  background: #000;
  color: #fff;
}

W przypadku skorzystania z SCSS:

body {
  background: #fff;
  color: #000;
}
body.dark {
  background: #000;
  color:#fff;
  
  // .element {}
  // itd.
}

Ważna uwaga: nie trzeba, a wręcz nie powinno się kopiować wszystkich stylów znaczników. Utrudni to ich późniejszą edycję. Kopiujemy jedynie wartości, które chcemy zmienić (na przykład: background, background-color, color).

Przycisk do zmiany motywu

<label><input type="checkbox" id="theme">Dark mode</label>

Tyle.

Serce skryptu, czyli JavaScript

W JS-ie musimy obsłużyć dwie sprawy. Pierwsza z nich to wykrycie zmiany wartości checkboxa, druga to dodanie lub usunięcie klasy .dark ze znacznika body.

Wykrycie zmiany obsłużymy za pomocą metody addEventListener:

const themeCheckbox = document.querySelector('#themeCheckbox');
themeCheckbox.addEventListener('change', switchTheme);

Natomiast do klas będzie bardzo przydatna classList.toggle:

function switchTheme () {
  const body = document.querySelector('body');
  body.classList.toggle('dark');
}

Podsumowanie

Bardzo niskim nakładem pracy osiągnęliśmy ciekawą i stosowaną na wielu stronach funkcję. Myślę, że duża część użytkowników odwiedzających witrynę w nocy będzie Wam wdzięcznych. Dla chętnych podrzucam demo do poklikania, a także kod na GitHubie.