Dyrektywy warunkowe nieco przypominają JavaScriptowe instrukcje warunkowe. Zastosowania są podobne, aczkolwiek zapis jest inny. Nie da się ukryć, że nie są zbyt skomplikowane, ale mogą okazać się bardzo przydatne.

Dyrektywy warunkowe

Dyrektywy warunkowe przyjmują jako swój parametr na przykład wartość obiektu data (dla przypomnienia – tam znajdują się wszelkie dane) lub wyrażenie i zwracają wartość logiczną true lub false. Jest to coś, co każdy programista uczący się Vue.js powinien znać. Do naszej dyspozycji mamy 3 dyrektywy: v-if, v-else i v-show.

Zapisujemy je w kodzie HTML, a dokładniej w obrębie miejsca określonego przy początkowej konfiguracji Vue (el).

<script>
var app = new Vue({
	el: '#app',
	data: {
		show: true,
	}
});
</script>

Na potrzeby artykułu stworzyłem już “zmienną” show i ustawiłem jej wartość logiczną na true.

v-if

Dyrektywa warunkowe v-if w Vue.js pozwala na wyświetlenie danego elementu, jeśli wartość logiczna w niej określona będzie prawdziwa. Co warto zaznaczyć – element w ogóle nie pojawi się w DOM-ie, jeśli wartość logiczna będzie równa false. Nie zawsze tak jest, ale o tym w dalszej części artykułu. W parze z v-if można stosować dyrektywę v-else, w przypadku v-show już nie.

Jak zapisać dyrektywę warunkową v-if:

<div id="app">
	<span v-if="show">Wartość show jest równa true</span>
</div>

Biorąc pod uwagę, że określiliśmy wartość show jako true, efekt jest dosyć przewidywalny.


Możemy również ”odwrócić” wartość show za pomocą wykrzyknika. Wówczas tekst nie pojawi się na stronie, bo wynikiem wykonania dyrektywy będzie wartość false.

<div id="app">
	<span v-if="!show">Przykładowy tekst</span>
</div>

Zgodnie z tym co wspomniałem wyżej, możemy również korzystać z wyrażeń zwracających wartość logiczną, np. porównanie.

<div id="app">
 <span v-if="1 < 3">Liczba 3 jest większa od liczby 1</span>
</div>

v-show

Dyrektywa v-show działa bardzo podobnie, jak v-if z tym, że jest jedna ważna różnica, o której wspomniałem wcześniej. v-if w przypadku wykrycia wartości podanej w dyrektywie jako false nie pokaże elementu w DOM-ie. Dyrektywa v-show spowoduje, że element otrzyma CSS “display: none;” – czyli de facto nadal będzie istniał w DOM-ie, ale zostanie ukryty CSS-em. Dodatkowo nie możemy korzystać z dyrektywy v-if w parze z v-show.

Przykładowe użycie:

<div id="app">
 <!-- Jesli 'status' jest rowny true -->
 <span v-show="status">Użytkownik jest aktywny</span>
	
	<!-- Jesli 'status' jest rowny false -->
 <span v-show="!status">Użytkownik jest nieaktywny</span>
</div>

<script>
var app = new Vue({
 el: '#app',
 data: {
  status: true,
 }
});
</script>

v-else

Ostatnia z dyrektyw, możliwa do stosowania w parze z v-if. Pomocna w sytuacji, gdy warunek v-if nie zostaje spełniony. Musi być zapisana najbliżej możliwego if-a.

<div id="app">
  <span v-if="show">Pokazuję się jako wynik dyrektywy v-if</span>
  <span v-else>Pokazuję się jako wynik dyrektywy v-else</span>
</div>

Podsumowanie

Dzisiaj poznaliśmy bardzo przydatne i z pewnością często stosowane funkcje w Vue.js. Zapraszam również do grupy Vue.js w 30 dni – grupa wsparcia, jak i na fanpage bloga. W obydwóch miejscach czasami wrzucam teasery nadchodzących postów.


Ćwiczenie na dziś: Porównaj przy pomocy dowolnej dyrektywy warunkowej poniższe wartości i wyświetl odpowiedni komunikat. Przed rozwiązaniem ćwiczenia spróbuj przewidzieć, jak powinien zachować się kod.

 • 4 > 5
 • !10 < 1
 • 3 === “3”
 • 3 == “3”
 • 3 !== “3”

Rozwiązaniami można dzielić się w komentarzach. Do przeczytania w najbliższym czasie!